PR & REKLAMA

Reklama je důležitá pro nás i pro uživatele našich webů. Provoz našeho serveru je hrazen příjmy z reklamy, proto nabízíme službu pronájmu reklamní plochy našich webů, pro prezentaci vaší značky nebo konkrétního projektu. Naše weby jsou oborově zaměřené a na propagaci nám záleží. Snažíme se budovat a zdokonalovat informačně zajímavé stránky, abychom šířili informační služby a zdroje v oblasti nakládání s odpady, recyklace, využívání odpadů, upcycling, udržitelný byznys, ekologie, druhotné suroviny, technologie apod.

Pro žádost a využití reklamního prostoru použijte formulář zde

Server můžete podpořit i jiným způsobem

Publikujeme Vámi dodaný článek na informačním a zpravodajském webu inODPADY.cz

Článek obohatíme dodaným obrázkem nebo využijeme výběr z fotogalerie volně dostupných zdrojů. Všechny články budou na webu nastálo a nebudou nikdy smazány. Publikujeme pouze články relevantní tématu a neodporující dodržování zásady objektivity. Před požádáním o publikaci vašeho článku a případnou samotnou tvorbou článku si prosím nejprve přečtěte následující pravidla:

  • Do obsahové sekce webů inODPADY.cz mohou přispívat všichni, fyzické i právnické osoby vč. podnikatelů a živnostníků a dobrovolných organizací, spolků, sdružení a státní správy
  • obsah zveřejněný v kategoriích by měl být přiměřeně dlouhý, optimálně 1-2 NS textu včetně mezer
  • články musí být pouze z oboru životní prostředí, odpadového hospodářství, recyklace, upcyklace, ekologie, udržitelnost, suroviny, trhy a  technologie apod..
  • v jednom článku je možné umístit maximálně 3 odkazy
  • odkazy z jednoho článku mohou směřovat na různé domény
  • odborné a zajímavě tematické články publikujeme zdarma.
  • PR nebo články výrazného reklamního charakteru budou zpoplatněny jednorázovou částkou 600,-Kč (nebo dle dohody o spolupráci) 

Pro vložení a publikování vašeho článku nebo PR použijte formulář zde

Politické články nepublikujeme!

Kritické nebo tematické komentáře jsou vítány!

Vyhrazujeme si právo odmítnout článek nebo tiskovou zprávu bez udání důvodů!